DÀNH CHO NGƯỜI CHỮA LÀNH

Bài học lớn trong cuộc đời của một người chữa lành và trị liệu tâm lý mà tôi học được.
Nếu không hiểu sâu về luật nhân quả và tính không thì càng chữa lành cho người khác bao nhiêu thì càng tạo nghiệp cho mình và cho họ nhiều bấy nhiêu.
Nếu một người làm nghề sát sinh giết rất nhiều động vật thì người làm trị liệu, người làm giáo dục không cẩn thận còn " giết" nhiều mạng sống hơn bất kì nghề sát sinh nào. Một lời nói của người trị liệu có thể thay đổi cả cuộc đời một con người: hoặc đi đúng hướng, hoặc hoàn toàn sai đường.
Không phải học được các quy trình, có các bằng chứng nhận là đủ để trị liệu cho người khác.
Khả năng chữa lành không nằm ở kiến thức và kĩ năng. Khả năng chữa lành nằm ở trái tim và trí tuệ nhân quả: một trái tim tình yêu đủ lớn, lớn hơn người bình thường mới đựng hết được đau thương của người khác; đồng thời là một trái tim không dính mắc. Một trái tim dính mắc sẽ cộng nghiệp với người mình chữa lành và nhận luôn năng lượng tổn thương cuả họ về mình mà không hiểu được gốc rễ sâu xa của nhân quả để thanh tẩy.
Năng lượng tình yêu, từ bi đủ lớn thì người trị liệu nhiều khi chỉ cần xuất hiện bên cạnh người đang tổn thương, không cần nói bất kì câu gì, người đó tự động được chữa lành.
Đặc biệt , người đi chữa lành cho người khác cần rèn luyện cái tôi, bản ngã của mình ngày càng nhỏ bé. Chỉ có tinh phần phụng sự, dâng hiến và biết ơn thôi. Đức Phật, Chúa Giê Su...những bậc ĐẠI GIÁC NGỘ nhìn xuyên thấu từng con người, chỉ cần nói một câu mà nhiều người có thể giác ngộ ngay. Nhưng các bậc Đại Giác Ngộ chưa bao giờ nhận mình là số 1, là giỏi nhất, là hàng đầu.... Bởi vì nếu hiểu thấu tất cả đều là một. Tất cả đều do tâm ta sinh ra thì nào có sự phân biệt giữa ai với ai, nào có số 1, số 2...
...
Bài viết này cũng chỉ là " tính không". Bạn có " hạt" nào sẵn bạn sẽ hiểu tương ứng như thế!
Với tôi, cả phần đời còn lại chỉ đi học một môn duy nhất: hiểu thấu nhân quả và cách mở rộng lòng từ bi!
Nếu bạn có cùng quan điểm này, ta về với nhau thành một đội nhé. Một trọng trách mới...
Chuyên gia tâm lý Bùi Thu Hiền