999.000 

Bùi Thu Hiền

Diễn giả - Chuyên gia tâm lý Tài Năng Việt

Online

Còn vé

Còn vé
Khóa học Online
Online qua website
Lộ trình khoá học

 

 • Hệ thống cầm tay chỉ việc cho Teen đột phá, vượt trội
 • 16 video BÍ MẬT giúp con BẢN LĨNH trong cuộc sống
 • 1 Audio Gieo tiềm thức bản lĩnh từ bên trong
 • Có quyền lợi truy cập tài khoản học trong 1 năm

Bạn được kích hoạt khóa học để cho CON HỌC NGAY khi nào hoàn tất đăng ký và thanh toán!

799.000 

Team Huấn Luyện Viên

Tài Năng Việt

Online

Còn vé

Còn vé
Khóa học Online
Online qua website
Lộ trình khoá học

 

 • 11 bí mật giúp con tuổi Teen tự tin trong học tập và làm chủ mối quan hệ
 • 11 video hướng dẫn từng bước cho con
 • Có quyền lợi truy cập tài khoản học trong 1 năm

Bạn được kích hoạt khóa học để cho CON HỌC NGAY khi hoàn tất đăng ký và thanh toán!

799.000 

Team Huấn Luyện Viên

Tài Năng Việt

Online

Còn vé

Còn vé
Khóa học Online
Online qua website
Lộ trình khoá học

 

 • Rèn luyện Kỹ năng Tự Lập – Làm chủ cuộc sống cho con tuổi Tiểu học
 • 10 chủ đề quan trọng thông qua 11 video
 • Có quyền lợi truy cập tài khoản học trong 1 năm

Bạn được kích hoạt khóa học để cho CON HỌC NGAY khi hoàn tất đăng ký và thanh toán!

4.900.000 

Vy Hoa

Huấn Luyện Viên Tài Năng Việt

Online

Còn vé

Còn vé
Khóa học qua Zoom
Lộ trình khoá học

 

 • 3 levels Trí Tuệ Tâm Hồn (3 tháng/1level)
 • Thời lượng: 1,5h/1 buổi học/ 1 tuần
 • Hệ thống bài tập thực hành từng bước mỗi ngày

Lịch khai giảng mới nhất : 20h – 21h30 ngày 14/9/2021

Truy cập vào hệ thống