799.000 

Bùi Thu Hiền

Diễn giả - Chuyên gia tâm lý Tài Năng Việt

Online

Còn vé

Còn vé
Khóa học Online
Online qua website
Lộ trình khoá học
  • 4 bí mật 2S2T để đảm bảo một năm mới may mắn, hạnh phúc và thịnh vượng
  • 14 video học online qua Website
  • Được tặng kèm khóa học online “Dạy con tư duy tiền bạc”
  • Có quyền lợi truy cập tài khoản học trong 2 năm

Bạn được kích hoạt khóa học để HỌC NGAY bất cứ khi nào hoàn tất đăng ký và thanh toán!

Truy cập vào hệ thống