Quá trình đăng ký mới được 80%
80%

Còn một bước quan trọng nữa...

Bạn cần vào Nhóm Kín Zalo để được Tài Năng Việt hướng dẫn chuẩn bị một vài bước đơn giản để đảm bảo chương trình qua Online nhưng vẫn tạo được sự kết nối thiêng liêng bố mẹ và con cái.
Và thông tin Zoom cũng được gửi trong Nhóm.

Vào nhóm Zalo ngay trước khi đồng hồ chỉ về số 00:00:00
Nếu bạn không vào ngay có thể sẽ không vào nhóm được nữa
:
:
:

HOTLINE HỖ TRỢ: 1900 88 66 39

Bước 1: Mở Zalo Trên Điện Thoại Sau Đó Bấm Vào Chỗ Này

Bước 2: Di Chuyển Điện Thoại Sang Đây Để Quét Mã Vào Zalo

Truy cập vào hệ thống