Còn 1 bước nữa để quá trình đăng ký hoàn tất
80%

Còn một bước quan trọng nữa...

Bạn cần vào Nhóm Kín Zalo để được Tài Năng Việt hướng dẫn trước khi khóa học diễn ra.

Vào nhóm Zalo ngay trước khi đồng hồ chỉ về số 00:00:00
Nếu bạn không vào ngay có thể sẽ không vào nhóm được nữa
:
:
:

HOTLINE HỖ TRỢ: 1900 88 66 39

Bước 1: Mở Zalo Trên Điện Thoại Sau Đó Bấm Vào Chỗ Này

Bước 2: Di Chuyển Điện Thoại Sang Đây Để Quét Mã Vào Zalo

Truy cập vào hệ thống