Đội Ngũ Của Tài Năng Việt

Tài Năng Việt là công ty chuyên đào tạo các khóa học Hạnh Phúc Từ Tâm, Trí Tuệ Tâm Hồn, Mật Mã Tuổi Teen... cho học sinh, sinh viên, phụ huynh và giáo viên

ĐIỂM KHÁC BIỆT của Tài Năng Việt là không chỉ dừng ở mức đào tạo mà còn ở đội ngũ THEO SÁT HỌC VIÊN SAU KHÓA HỌC để học viên đạt được kết quả cụ thể nhất CÓ KIỂM CHỨNG thông qua BỘ CÔNG CỤ HỌC TẬP ĐỈNH CAO duy nhất chỉ có ở Tài Năng Việt.

Những Bế Tắc Của Cuộc Đời Đang Dẫn Bạn Tới Đâu?

Bạn Có Cảm Thấy Mình Không Hạnh Phúc?

Các Chuyên Gia Giảng Dạy Trực Tiếp

CEO & Chuyên Gia Tâm Lý

Bùi Thu Hiền

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor

Tổng Giám Đốc

Nguyễn Đại Hải

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor

Phó Tổng Giám Đốc

Nguyễn Sơn

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor

Trưởng Phòng Huấn Luyện Viên

Vy Hoa

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor

Phó Phòng Huấn Luyện Viên

Lưu Đình Nam

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor

Huấn Luyện Viên

Vương Thanh Mai

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor

Huấn Luyện Viên

Phạm Thị Hằng

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor

Huấn Luyện Viên

Mai Hoa

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor

Huấn Luyện Viên

Tạ Thủy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor

Huấn Luyện Viên

Thạch Thị Lộc

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor