Quá trình đăng ký của bạn ... 50%

Còn một bước quan trọng nữa ...

Thông tin quan trọng của buổi Zoom được cập nhật ở NHÓM HỌC KÍN

Nếu bạn không vào nhóm kín, bạn sẽ không VÀO ĐƯỢC LỚP

Giờ
Phút
Giây

CHÚ Ý: Nếu bạn dùng máy tính, hãy đăng nhập vào Zalo trước, sau đó bấm bút trên để vào nhóm học.

Vào Nhóm Kín ngay trước khi đồng hồ chỉ về số 00:000:00

Nếu bạn không vào ngay có thể Nhóm sẽ Đóng trước khi bạn tham gia