999.000 

Bùi Thu Hiền

Diễn giả - Chuyên gia tâm lý Tài Năng Việt

Online

Còn vé

Còn vé
Khóa học Online
Online qua website
Lộ trình khoá học

 

 • Hệ thống cầm tay chỉ việc cho Teen đột phá, vượt trội
 • 16 video BÍ MẬT giúp con BẢN LĨNH trong cuộc sống
 • 1 Audio Gieo tiềm thức bản lĩnh từ bên trong
 • Có quyền lợi truy cập tài khoản học trong 1 năm

Bạn được kích hoạt khóa học để cho CON HỌC NGAY khi nào hoàn tất đăng ký và thanh toán!

799.000 

Team Huấn Luyện Viên

Tài Năng Việt

Online

Còn vé

Còn vé
Khóa học Online
Online qua website
Lộ trình khoá học

 

 • 11 bí mật giúp con tuổi Teen tự tin trong học tập và làm chủ mối quan hệ
 • 11 video hướng dẫn từng bước cho con
 • Có quyền lợi truy cập tài khoản học trong 1 năm

Bạn được kích hoạt khóa học để cho CON HỌC NGAY khi hoàn tất đăng ký và thanh toán!

9.000.000 

Bùi Thu Hiền

Diễn giả - Chuyên gia tâm lý Tài Năng Việt

Online

Còn vé

Còn vé
Khóa học Online
Online qua website
Lộ trình khoá học

 

 • Đột phá mãnh mẽ tài chính trong 3 tháng
 • 41 video học online (5 học phần)
 • Bonus 9 quà tặng đặc biệt để thực hành hiệu quả
 • Có quyền lợi truy cập tài khoản học trong 2 năm

Bạn được kích hoạt khóa học để HỌC NGAY bất cứ khi nào hoàn tất đăng ký và thanh toán!

4.500.000 

Bùi Thu Hiền

Diễn giả - Chuyên gia tâm lý Tài Năng Việt

Online

Còn vé

Còn vé
Khóa học Online
Online qua website
Lộ trình khoá học

 

 • 12 Bí mật cảm hóa con
 • 34 video học online (9 học phần)
 • Quà tặng sổ thực hành “NHẬT KÍ YÊU CON”
 • Có quyền lợi truy cập tài khoản học trong 2 năm

Bạn được kích hoạt khóa học để HỌC NGAY bất cứ khi nào hoàn tất đăng ký và thanh toán!

799.000 

Team Huấn Luyện Viên

Tài Năng Việt

Online

Còn vé

Còn vé
Khóa học Online
Online qua website
Lộ trình khoá học

 

 • Rèn luyện Kỹ năng Tự Lập – Làm chủ cuộc sống cho con tuổi Tiểu học
 • 10 chủ đề quan trọng thông qua 11 video
 • Có quyền lợi truy cập tài khoản học trong 1 năm

Bạn được kích hoạt khóa học để cho CON HỌC NGAY khi hoàn tất đăng ký và thanh toán!

Truy cập vào hệ thống